is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschrijft, bevonden zich voor een groot deel in Holland. Speciaal te Amsterdam. Men zie slechts de lijst van kunstcabinetten en verzamelingen. Buiten Holland weet van Mander bijkans niets van de schilderswereld en, wanneer hij iets omtrent schilders uit het overig deel van het land meedeelt, berusten die mededeelingen zeker op inlichtingen van kennissen uit die streken afkomstig. Zoo b.v. Vredeman de Vries.

Het provincialisme in de Vereenigde Nederlanden, dat zelfs in het midden der 19e eeuw nog niet geheel dood was, oefende dus ook zijn invloed uit op den schilder-schrijver van Mander; in niet geringe mate ook zelfs een soort stad-patriotisme, dat

van Mander's werk een eenigszins locaal karakter oplegt.

*

♦ *

Een groot aantal schilderstukken wordt, evenwel zonder beslissende zekerheid, aan Carel van Mander toegeschreven. ') Men vindt er eenige door H. Hymans in de voorrede op zijn werk genoemd, o. a. te Amsterdam, Haarlem (Bissch. Mus.), Iperen, Kortrijk, Praag, Schleissheim. Het eenige stuk, dat werkelijk als arbeid van van Mander beschouwd kan worden, bevindt zich op het stadhuis te Haarlem, n.1. een versierd schild ter gedachtenis aan Jan fluygensz. van Linschoten, uit het jaar 1596. (B. 193 X H. 79).

V Naar zijn werk zijn mij nog de volgende prenten bekend. Zij zijn gesneden door:

Bos [Balth.] : Loth en zijn dochters (1575).

: Boerenfeest in een vertrek.

i) Ook in de „Inventaire de la collection de tableaux de Charles de Croy, duc d'Arschot, etc., existant au Chateau de Beaumont en 1613" (Pinchart, Archives I p. 158 onder n°. 22): „Une peincture sur bois, d'environ vij pied de longuerie et iiij de hault avecq sa molure d'escrignerie, faicte par Cartose [en cartouche], peinct de noir, dorée et feuillaigé d'or, contenant 1'histoire de la femme paillarde condampnée par les Juifz, protégée et deffendue de la lapidation par Xotre-Seigneur, représentée par plusieurs personnaiges, somtueuse édiffices et palais; de la main de K. V. Mander."