is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1884 verscheen de uitstekende vertaling van Henri Hymans met aanteekeningen en commentaren, opgedragen aan Alexander Pinchart. Zij is bezorgd door de „ Bibliotheque internationale de 1'art." De titel luidt:

Le Livre des Peintres de Carel van Mander. — Vie des Peintres flamands, hollandais et allemands - (1604) — Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans. — Paris — J. Rouam. 1884.

fol. 2 dln.

De Inleiding beslaat de pagg. 1 —17. De Commentaren op de Levens bevatten niet alleen later gevonden levensbijzonderheden der schilders, maar ook opgave der thans nog van hen bekende schilderijen, etc. Ik moet bekennen, dat deze vertaling met de aanmerkingen en commentaren mij meermalen uitstekende diensten bewezen heeft. Enkele malen slechts geeft de Fransche

tekst niet juist de woorden en bedoeling van van Mander weer.

Deze uitgave is bovendien versierd met een 77 reproducties naar gravures en schilderijen.

Als titelprent wordt het portret van van Mander, naar de buste uit de uitgave van 1604 gereproduceerd.