is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giorgio Vasari.

i f

Onder den titel: „Le Vite de'pj£i>-éccellenti pittori, scultori e architetti" verscheen in 1550 te Florence de eerste druk van Vasari's bekend standaardwerk. Hoewel deze uitgave (een exemplaar, dat het eigendom was van Lampsonius, berust thans in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel; zie Pinchart, Archives I § 46 p. 280—282) en de meer uitvoerige geïllustreerde uitgaaf van 1568 (Florence) mij ten dienste stonden, zullen aanhalingen uit- en verwijzingen naar Vasari steeds geschieden volgens de laatste uitgave van 1846—57 (uitgave Le Monnier) te Florence in 13 deelen, 120 „publicate per cura di una Societa di Amatori delle Arti belle". Deze alleen stond mij doorloopend ten dienste en heeft bovendien het voordeel de nauwkeurigst bijgewerkte en minst zeldzame te zijn. Van Mander raadpleegde de tweede editie van 1568.

Vasari behoort tot de weinige bronnen, die van Mander noemt. In de inleiding op de Gedrukte Bronnen is hierop reeds de aandacht gevestigd; ook zijn daar de plaatsen aangewezen, waar van Mander kritiek uitoefende op zijn bron, die hii ook persoonlijk gekend heeft. Men zie slechts op fol. 184^ (in de Levens der Italiaansche schilders): Vasari, die men

Cavalier Giorgio hiet / out in de tsestich Jaren ten minsten.... hoewel een rijck Man zijnde / niet af en liet van wereken tot al laet in den nacht met het keerslicht / als ick wel weet dat hy noch ghebruyekte Anno 1577, doe ick ontrent Vasten-avont daer te Florence bij Pieter de Witte Schilder / en ander Nederlanders was."

4