is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan Vredeman de Vries.

Van Vredeman's werken ten dienste van schilders, beeldhouwers , architecten, handwerkers enz. uitgegeven, noemt van Mander fol. 266a de volgende op:

1. „Memorabilium, Novi Testamenti, in templo qestorum ,. ,. etc." — 14 bladen („voor Jeroon Cock verscheyden ordinantiën van Metselryen ....")

2. „Scen ogr a fiae sive perspectivae — etc." — 1560 — 20 bladen.

[Van Mander spreekt van „26 stucken", dat wel een drukfout voor 20 zal wezen.]

In een herdruk van 1563 (,, imprimé en Anvers" — 20 bladen) staat op plaat n°. 1 Cock's ,,advys" gegraveerd, zooals van Mander dit fol. 232a meedeelt: „Laet de koek koken om t' volex wille."

In 1601 verscheen nog een herdruk te Antwerpen in 24 bladen. *>

3. Zonder titel; door van Mander aangeduid: „ovalen. Perspecten / met de Puncten in 't midden / voor de Inlegghers" 20 bladen.

1601 Herdruk door Th. Galle bezorgd onder den titel: „Variae architecturae formae.... etc."

4. „Pictores, Statuarii, Architecti, Latomi

etc." 1563 — 26 bladen.

(„Sepulturen, ontrent 24 stucken.")

5. „Artis perspectivae plurium generum.... multigenis fontibus.... etc." — 1560 — 30 bladen.

') Opnieuw uitgegeven in photo-lithogravures te Parijs-Brussel.