is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerst genoemde persoon is Blocklandt's neef J), wonend m de Warmoesstraat te Amsterdam. Ook van dezen neef zal van Mander eenige inlichtingen gekregen hebben. Men zie onder de Manuscripten, enz. (bldz. 129). Verder onder Cluyt (bldz. 142).

Bloemaert j Abraham] (fol. 29-ja—298^)

Van Mander geeft zeer uitvoerige inlichtingen omtrent familieaangelegenheden. Daar na te gaan is, dat Bloemaert van + 15^8—4-1594, te Amsterdam vertoefde -'), is demogelijkheid niet uitgesloten, dat van Mander den jongen schilder aldaar heeft leeren kennen. Hij weet althans zijn schilderswerkplaats aldaar aan te duiden, n.1. „een kerck oft wijde plaats." ») Op vnendschappelijken omgang met den jongen schilder wijzen ook de woord- en toespelingen op Bloemaert's naam, de lange uitwijdingen over zijn manier van schilderen, de vermelding van zijn verjaardag. 4)

') Met behulp van van Mander's uitlatingen, is deze genealogische tabel te construeeren:

□ 1 (Assuerus ?)

Assuerus I II III Heer v. Blocklandt.

-) Men zie voor Cornelis Bloemaert, Obreen's Archief II 274: na diens dood bleef Bloemaert voorgoed in Utrecht. 8) Het Clarissen-klooster (Obreen's Archief V 334).

4) »Hy wordt nu desen aenstaenden Kerstdag 3S."