is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beuckelaer (Joachim). [fol. 238^].

„Een keucken." Voor den muntmeester van Antwerpen, evenals al zijn werk, slecht betaald.

„Vol van alderley ghevogelt / visch / vleesch / fruyten / en vruchten."

Thans Stockholm n°. 325 (Cat. 1900), gedateerd 1562; 0.845 X I 28-

„Psalmsondagh „In ons Vrouwen kerck t'Antwerpenen „in de tweedde beeldtstorminghe in stucken gheslaghen."

* „Twee keuckens." Bij Sion Luz te Amsterdam: een visch- en een fruitmarkt.

„Met oock eenighe keucken-meyten."

* „Een keucken."

Levensgroote figuren.

* Psalmsondagh. Beide laatste stukken bij Melchior Wyntgis.

„Van wit en swart."

* „Een Marct, in t' verschieten een Ecce Homo." Bij Jacob Rauwert te Amsterdam gezien: „was van J. R. vercocht aen den Graef van der Lip met noch een Fruytmarct." De Ecce Homo zou in 1604 bij den Keizer te Weenen zijn.

„Een cleenachtigh stuck."

Dit onderwerp in verschillende nog aan te wijzen stukken te pas gebracht. Misschien het thans te Stockholm aanwezige schilderij, onder n°. 324, gedateerd 1570; 1.51 X 2°2- ') Verder nog onder n°. 321 (ged. 1561) 1.23 X l 65; n°- 322 (1.46 X I-4^)> te Weenen Kunsthist. Samml. (cat. 1896) n°. 706 (ged. 1567) 109 X '4°; nt>- 707 (ged. 1561) 125 X 94; Neuremberg, n°. 81 (cat. 1886) 1.49 X !-48- Schleissheim (cat. 1885), Clem. Samml. n°. 26 (ged. 1568) 103 X 135'» ibn". 35, 124 X 170; Amsterdam, Rijksmus., nieuwe aanwinst

1.24 x 1-78 2).

1) Cf. O. Granberg. La Galerie de Tableaux de la Reine Christine de Suède. Stockholm 1897, p. 20 en 53.

2) Zie Obreen: Versl. omtr. 's Rijks Verz. van Gesch. & K. XIII (1890) bldz. 12. Werd vroeger toegeschreven aan Pieter Aertsen.