is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De middentafel „een tronie van eene Salvator," in de deuren Petrus en Paulus." Levensgroot. Ook de inscriptie is meegedeeld (zie bldz. 170).

Breughel (Jan), [fol. 234^].

„Landschapkens en seer cleen beeld ekens." Zonder verdere aanduiding. *)

Breughel (Pieter — de Oude). 2) [fol. 233a—234a].

Van hem zegt van Mander „dat hy in d'Alpen wesende / al die berghen en rotsen had in gheswolghen / en t'huys ghecomen op doecken en Penneelen uytghespoghen.... etc." — Cf. in den „Grondt der Edel vry Schilderconst" fol. 36^:

stucken / en printen van Iirueghel bootsich Daer hy / als in de hoornigh' Alpen rootsich /

Ons leert te maken / sonder j^roote quellinjjh /

liet diep afsien in een swymende dellingh /

Steyle clippen / wolck-cussende Pynboomen /

Verre verschietens / en ruysschende boomen."

„Thoren van Ba bel." Te Weenen bij den Keizer.

Thans Weenen, Kunsthist. Samml. n°. 715 (cat. 1896) gedat. 1563; 114 X 155-

„Een derselver Historie / cleen oft minder wesende." Ibidem.

Thans Madrid.

„Twee Cruys-draginghë." Ibidem.

Thans Weenen, Kunsthist. Samml. n". 712 (cat. 1896); 124 x 170.

') De Ambrosiaansche Bibliotheek te Milaan bezit 8 landschapjes

van hem, vier aan vier in 2 lijsten, langwerpig, op koper.

Miniaturen, waaronder een muis op ivoor, etc — Verder een werkplaats van een alchimist (?) in fantastische omgeving; veel kleine potten, pannen, etc. — Drie bloemstukken: ruikers in vazen met schelpen en insecten.

2) H. Hymans. Pierre Breughel le Vieux (Gaz. d. Beaux-Arts XXXIII 3e per. t. V). Over B als caricaturist, zie het hierboven genoemde werk van L. Maeterlinck.