is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* „Opsiende Paulus." Voor Hans Ophogen.

Hiervoor poseerde Rutger Jansz. ') Levensgroot, kniestuk. (1584).

* Hetzelfde met nog 5 andere dergelijke beelden (Petrus, Magdalena, Tollenaar, Saul en Judas) voor Thomas Ophogen (Uphagen) te Uantzig.

Petrus jammerend over zijn verraad, Saul zich in zijn zwaard stortend, Judas zich ophangend.

* „Een Corporaelschap." „Op de Handboog-Doelen."

Corporaalschap van Dirck Roosecrans. Levensgroote, rechtopstaande figuren. „Met oock een nieuw inventie van een lijst."

Niet in 1589, zooals van Mander zegt, doch in 1588, en niet voor de Handboog-Doelen, doch voor de Voetboog-Doelen, waar Schaep het in 1653 zag. (In 't voorhuys tegen de binnenheert als.... Rosencrants Cap" ende Lut.... Pau. A° 1588 by Ketel geschildert.") 2)

Thans Amsterdam, Rijksmus. (cat. 1891) n°. 754! 2.06 X 4-°7-

* „Conterfeytsel van den Hoopman Neck. 3)

Ten voeten uit.

* „Diens Vrouw dcsghelijcx."

* Portret van Andries Vrericksen. 4)

* „ „ Jan Lammersen. 5)

Een oranjeappel in de hand.

* Portret van Secretaris Haen. 6)

* „ „ een Goutsmit.

* „ „ Francisco Morosini, en een spiegelbeeld

daarvan.

* „ „ Vincent Jacobsen (J. Matham sc. B. 169) 7)

„Met eenen goeden Franckfoorder Rijnsche Wijn in de handt.

* Portret van „een Portugeesche Dochter."

* „ „ Simon Lock. „Is nu in den Hage tot

Procureur Lock." 8)

1) E. W. Moes. Icon. Batav. 3995 I.

-) Aemstels oudheid VII bldz. 134.

3) Cf. Ic. Bat. 5317 (ióos1). 4) ib. 2583. 5) ib. 4328.

6) 3°S7- 7) 3973- 8) ib' 4558-