is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwerpen." Vernield tijdens den beeldenstorm Uit de beschrijving valt autopsie te concludeeren.

Een Christus, volgens de teksten: „Komt allen tot mij, die belast zijt en beladen." en „Wat koopt gij of geeft gij geld? daar men melk en wijn om niet geeft" (Jesaja).

„Triumphe Christi." Ibidem.

Portret van Granvelle.

Thans te Besan?on (?) n°. 383 (cat. 1886) 73 X 60. [Portret van een vorst. Wordt ook toegeschreven aan Pieter Sweelinck of A. Key.]

Portret van Alva. Over dit werk stierf Key.

Volgens H. HYMANS I p. 296 zou dit het portret zijn te Brussel, aan Moro toegeschreven. Eveneens E. W. Moes in Oud-Holland VII (1889) bldz. 284. A. J. Wauters noemt het „une ancienne et fidéle copie d'après le superbe portrait executé par Antonio Moro", in den catalogus van het Museum te Brussel (1900) n°. 318 (ged. 1557 > 1 -37 X °-83)- Het origineel zou in een particuliere verzameling te New-York zijn. Bestreden wordt dit door C Hofstede de Groot in het Bulletin v. d. Nederl. Oudh.k. Bond III bldz. 64, die er geen copie, maar een oorspronkelijk werk in ziet van den schilder van wien ook het portret van Willem I te Cassel en van den Graaf van Brederode te Beverweert is: „Of men hierin met recht Willem Key herkent weet ik niet. Voorloopig dus: Non liquet."

Kies (Simon Jansz.)

„Teekeningen naer d'Historie van Hercules" van Frans Floris, waarnaar op zijn beurt Cort graveerde. Van Mander voegt er aan toe: „maer waer dees stucken zijn ghebleven / weet ick niet aen te wijsen."

Claesz (zie Aert Claesz. van Leiden).

Claesz (zie Volckert Claesz.)

van Cleve (Hendrik) [fol. 230^].

*„D'achteruyten van Frans Floris." „Soo eygentlijck over een comende met de handelinghe van Frans, dat