is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een scène vóór den zondvloed te Stockholm, n°. 1045 (cat. 1901), 100 X 173- — Een copie van 1592 te Brunswijk, n°. 170 (cat. 1900), 74 X 92.

* „Een Serpent-bijtinghe."

Langwerpig, groot doek.

Thans Darmstadt, n°. 285 (cat. 1885), 99 X M5-

* „Een val van Lucifer."

„Eenen grooten doeck in de hooghte."

Beide laatstgenoemde stukken bij Rauvvert te Amsterdam.

H ,,Een gulden Weerelt." Bij Hendrik Louwersz. Spieghel te Amsterdam.

Ie Brunswijk een dergelijk stuk, evenwel gedateerd 1615; n". 166 (cat. 1900) 198 X 228; ook te Toulouse (120 X 157) en in de collectie Nordkirchen, doch gedateerd 1627.

Veiling H. v. d. Vugt, 27 April 1745, Amsterdam, n°. 148; id. David Jetswaart, 22 April 1749, Amsterdam n°. 198.

* „Een Diluvie oft Serpent-bytinghe." Bij Bartholomeus Ferreris te Leiden.

„Een groot stuck met versclieyden naeckten."

* „Adam en Eva."

In het museum te Hamburg, doch gedateerd 1622, n°. 67 (cat. 1887) 87 X 64; ook een te Karlsruhe, kniestuk; n". 835 (cat. 1894) 82 X 54-

Veiling 9 Mei 1696 Amsterdam, n°. 17 ; id. Hilgonda Conink, 24 Maart 1733 > Hoorn, 11". 64; id. 11 May 1756, Amsterdam, n°. 84; id. v. d. Marck, 28 Aug. 1773 Amsterdam, n". 111; id. Brenken e. a., 1 April 1886 Köln, nu. 45 (gedat. 1599)

i's5 X 135•

„Passie Christi." Twaalf kleine stukjes.

„Reyniginghe in de Jordane."

Deze drie laatste stukken bij Melchior Wyntgis te Middelburg.

Thans te Mainz. n°. 394 (cat. 1898), 106 X '44-

Ook op de tentoonstelling te Amsterdam in 1867, nu. 59 (eig. De Martini) 47 X 35-

* „Kinderdoodinghe." Waaraan Heemskerck de deuren schilderde.