is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus. [Francken 129].

Maria. Beide laatsten eveneens te Keulen bij een ongenoemde en gesneden door Chrispiaen van de Passé [Francken 84].

„hen Fvangelist. Bij Jooris Haeck [Francken 225—228].

„Noch etlijcke uytnemende stucken." „Ten huyze van Frans Francken en Jaques Mollijn, al binnen Cuelen."

„d'Historie van Hester en Assuerus." Te Hamburg bij Gortssen.

„Menichte Conterfeytselen.' Evenwel zonder verdere aanduiding.

Gossaert (Jan — Mabuse). [fol. 225**—226a],

„Afdoeninghe van den Cruyce." Altaartafel te Middelburg, in 1568 door brand vernield. ') Geen beschrijving; bijzonderheden ws. afkomstig van Wyntgis. Zie ook bldz. 123.

„Mary-bee 1 dekens." Te Middelburg.

* „Afdoeninghe van het Cruys." Bij den Heer Magnus „in den langhen Delft."

Tamelijk hoog, figuren ongeveer anderhalve voet groot. „Daer het doot lichaem wort nederghelaten."

* Lucretia. Bij Melchior Wyntgis te Middelburg.

Thans Rome, Galeria Colona

* „Adam en Eva.' Bij Marten Papenbroeck te Amsterdam.

„Groot stuck in de hooghte."

Thans Londen, Hamptoncourt n°. 385 (cat. 1897) 65 X SS-

* „Onthoofdinghe Jacobi." Bij Joan Nicker te Amsterdam.

„Van wit en swart / ghedaen schier sonder verwe / als sapachtigh / datmen den heelen doeck mach vouwen / douwen / en kroken / sonder dat het hem hinderen mach." 5)

„Mary-beeldt. Werd later eigendom van den Heer van

') Pinchart. Archives (1860) I p. 182 citeert een deel uit het „Register perpetueel der stadt Rumerswaalwaar van dezen brand en de verloren kunstschatten gesproken wordt.

2) Pinchart. Archives I p. 164. De Hertog Charles de Croy bezat in 1619 een derg. stuk.