is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Froimont te Gouda. ») Denkelijk aldaar gezien of mededeeling van Ketel.

„Wesende de tronie ghedaen nae de Huysvrouw van den Marquijs van Veren, en t' kindeken quam nae haer kindt." Blauwe lakens.

Thans München. 2)

Andere Madonna's te Berlijn, n".65o(cat. 1898) 0.46 X °-37 > Weenen Kunsth. Samml. nü. 755 (cat. 1896), 0.30 X °-25; Madrid; Parijs, Louvre n°. 1997 (cat. 1900) 0.43 X 0.27 (Portret van Jean Carondelet).

,,Twee kinderen troniën." „Te Withal op de gallerije. Denkelijk mededeeling van Ketel, evenals bij het voorgaande.

Thans Londen, Hamptoncourt nu. 595 (kinderen van Christiaan II van Denemarken); (cat. 1897) 1 ft. 6 in X 1 ft. 2 in.

[fol. 259a]. Altaartafel, waaraan Coxie de deuren schilderde (zie bldz. 209), verkeerdelijk door van Mander toegeschreven aan Bernard van Orley. 3)

Thans te Praag.

* Teekeningen. Te Middelburg in de gevangenis gemaakt. Van Mander zag er eenige te Middelburg.

In den „Grondt etc." spreekt hij aldus over Gossaert:

Maer gheschilderde fijn dwadighe doecken /

Als ontrent Mary-beeldts kindekens / soecken Soude men geen beter / noch vinden moghen ƒ Dan van Mabeusen, dunct my ongheloghen.

Grimmaert (Jaques). [fol. 256^].

Zonder nadere aanduiding: „veel ghesichten van Landtschappen nae t'leven."

Hansken van den Elburght („Cleen ) [fol. 205#]. „Petrus visschend." Het Vischkoopersaltaar in O. L. Vrouwe kerk te Antwerpen.

1) En niet „a. Gand," zooals Hymans vertaalt (I p. 234).

2) Hymans p. 234, n. 4.

3) Hymans I p. 237.