is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[fol.228a]. Teekeningen, naar welke Cornelis Enghelrams hebben ^ PnnS ^ °ranje te Antwerpen geschilderd zou

[fol. 2423], Teekeningen, volgens welke Beniamin Sammeg "aen den Docksael te S. Janskerck" te Gent schilderde.

Heinz (Jozef — „Switser"). [fol. 291^]. „Den Antycken oft oud-tijdsche beelden," die hijte Rome op last van Rudolf II op doek bracht.

[fol. 267a]. Emausgangers: een deur aan een altaartafel te 1 raag met binne een Verrijsnis van Hans van Aken: in d ander deur van Spranger de drie Marien."

van Hemsen (Jan), [fol. 205a].

* „Staende Apostelen bij Christus, gaende op nae Jerusalem. Bij Cornelis Monincx te Middelburg.

Misschien de meermalen voorkomende voorstelling van Jezus die Matheus van den tol roept?

Te Weenen. Kunsth. Samml. n°. 699 (cat. 1896) 94 V ii7V 700' "4 X 145: n°. 701, 105 X 145- — Ws. Hamburg,' "o' f34/ l88;') 691/2 X 84; Tent°onstelling te Luik 1893, n . 64 (collectie van Zuylen te Luik) en in de verzameling Sinia.

Hendricksen (zie Cornelis Hen dricksen).

Hoefnagel (Jooris). [fol. 262^—2633].

Teekeningen uit zijn jeugd.

Teekeningen ') voor het werk van George Braun. (Zie bldz. 1x4). v

Thans Weenen, Hofbiêliotheek.

Schets van de stad Calis.

Eigen portret en dat zijner vrouw.

„Een stucxkë van beestgens en boomkens / van

') Zie Eduard Chmelarz, Georg und Jacob Hoefnagel in Jhrb.

es unsth. Samml. des allerh. Kaiserhauses B. XVII (1806) S. 275—290. y '