is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verlichterije op pergamijn," waarvoor de hertog van Beieren hem 100 gouden kronen schonk.

Verluchting van een misboek x) voor den hertog van Innsbrück, waarover hij acht jaar arbeidde en „400 gulden 's Jaers " ontving.

Thans Weenen, Hofbibliotheek.

„Vier boecken van alle Dieren." Voor Rudolf II.

Jaques Hoefnagel gaf 1592 een serie van 4 boeken uit, elk 12 bladen, geteekend door zijn vader en getiteld „Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii Jacobus F. genio duce ab ipso sculpta etc. Ann. sal. XCII Aetat. XVII Francofurti ad Maenium."

„Een Boeck van den besten schrijver der wereld. x)

* „Een seer aerdigh stucxken. Bij Jaques Razet te Amsterdam.

Hoghenberg (Hans), [fol. 228^].

„Bijbelsche Historiën / van Caleph en Josua etc. „ in de Ridders Capelle " van den St. Rombout te Mechelen.

* „Die rolle van s' Keysers incomst te Bolognen/ die bij velen is bekent."

Holbein (Hans), [fol. 220b—224a].

„Eenen dans." „Te Bazel bij de Visch-marct. („Haus zum Tanz.")

Doodendans op het stadhuis te Bazel. „Gelijck als dese Historiën ghenoech op de self inventie van hem uytcomen in een Boecxken van houte Print.. .." Denkelijk beschrijft van Mander dus de doodendansen naar dit bekende werkje, de „Icones Mortis." Overigens in Bazel door hem op zijn studiereis bezocht in 1577. (Zie bldz. 13).

Portret van Erasmus, in bezit van Andries de Loo (fol. 2230) te Londen. Zie onder Diirer (bldz. 215).

Portretten van Thomas Morus en zijn familie.

') Hymans II p. 79, 11. 3.