is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Horebout (Geerard). [fol. 204^].

Deuren aan een Altaartafel in St. Janskerk te Gent. Schenker was de Abt Lieven Hughenos; in den beeldenstorm gered door Marten Bierman. Waarschijnlijk autopsie.

»De g h e e * s e 1 i n g h e," waarin o. a. „eenen / die beneden de roeden bindt." In de andere deur de afname van het kruis, met treurende Maria en Johannes. Op den achtergrond de drie Maria's, aan het graf staande met lantaarns, wier licht op haar gezichten scheen

„Een dobbel ronde, oft op beyde sijden geschilderd." „Ie Ghent op de Vrijdaghmarct / in den Lijnwaetarm."

De voorstellingen waren: Christus, zittend op een steen wordt met de doornenkroon gekroond en geslagen met een rietstok; aan de andere zijde Maria met het kind en engelen.

van Iperen (Carel). [fol. 253^].

Gevels van huizen, kerktafels enz te Iperen.

Fresco s in kloosters buiten Iperen, die „van hem soude wesë."

,,Bekeeringhe Pauli." „In eenigh Canonieks huys." Te Doornik gezien.

„Van wit en swart: groote beelden."

* „Een Verrijs nis."

„Op een Penneel / gelyck tot een kasse / op een tresoor te sette / dat niet qualyc en was gehandelt."

„Een Oordeel." In de kerk te Hooghlede, waaraan Claes Snellaert hem geholpen had.

*De schets (penteekening) van dit schilderij, naar van Mander meent. Zie onder Bard (bldz. 138), die de waarschijnlijke bezitter van dit teekeningetje was , dat van Mander beschrijft.

* Glasvenster te Gent in St. Jans, naar teekening van Carel van Iperen, een kerstnacht voorstellend.

Isaacs (zie Pieter Isaacs).

Jacob Cornelisz. (van Oostzanen — Amstelodamensis). [fol. 20jab\.

*„Dafdoeninghe van den Cruyce." Oude kerk te Amsterdam. Uitvoerige beschrijving, ws. steunend op de