is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt voor in Miereveldt's inboedel 1648. x)

Graveerwerk, uitvoerig beschreven:

* Christus en de Samaritaansche. Op 12-jarigen leeftijd gedaan.

* „Een ƒudith."

Minnebroer (Frans), [fol. 228^].

„Vlucht naer Egypte." In O. L. V. kerk te Mechelen.

Maria vlucht door een wildernis.

„De Historiën van Maria." „Buyten Mechelen tot ons Vrouw van Hanswijck."

De Maria-boodschap en het bezoek van Maria aan Elizabeth.

Molenaer (Cornelis — „Schelen Neel"). [fol. 256^].

Schilderwerk in schilderijen van anderen. B.v. voor Cognet (fol. 2620). „Ick sie van niemant fraeyer / en schilderachtiger slach van blade als van hem." Men gaf hem voor „eenen heelen dagh eenen Daelder / t' somtijts voor een achter-uyt / oft grondeke seven stuyvers."

Mont (Hans), [fol. 272^].

* Beeldhouwwerk. Te Weenen.

* „D'ordinantie en teyckeninghe" van den triumfboog, waaraan van Mander op uitnoodiging van Spranger te Weenen mede hielp.

Montfoort (zie Blocklandt).

Moreelse (Paulus). [fol. 300^].

* Portret van de vrouw van Knotter.

* „Den Graef en Graefvinne van Culemborgh." 2)

Ten voeten uit en levensgroot.

Beide had Moreelse destijds nog onderhanden.

') Ha var d, L'art et les artistes holl. I p. 48.

2) C. Hofstede de Groot. Arnold Houbraken etc. S. 14860469.