is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dry Coninghen."

„De Besnijdenis." Beide „groote stucken, nae Abruzzo ghevoert.".

„Een Crucifix." Te Aquila met behulp van stellages etc. geschilderd.

Een zeer groot stuk op doek, een heel vak van een kerk beslaande.

* „Christi Croninghe." Hiervan is tot drie malen sprake. De lotgevallen worden verhaald. Van Mander zag het te Amsterdam bij Mijtens' schoonzoon, Bernard van Somer (zie bldz. 157).

Oliviers (zie Isaac Oliviers).

van Orley (Bernard). ') [fol. 211«].

Het Oordeel. ,,T' Antvverpë in d'Daelmosseniers Capelle."

Op een van te voren verguld paneel.

Thans Antwerpen, St. Elisabeth's hospitaal.

St. Lucas, Maria schilderend. Het altaar van het St. Lucasgilde te Mechelen, waaraan Coxie de deuren schilderde. Eveneens fol. 258^ vermeld. Verkeerd door van Mander aan van Orley toegeschreven, is van Jan Gossaert (zie bldz 231).

Thans l'raag, n°. 230 (cat. 1889) 2.30 X 2.05.

Patronen voor tapijten voor Margaretha en den keizer Maximiliaan I.

Patronen voor Maximiliaan I.

„Jachten / met de Bosschen en plaetsen, ontrent Brussel / daer dese Jachten van den Keyser gheschieden." Hierin portretten van Maximiliaan I en andere vorstelijke personen.

Thans Parijs, Louvre. „Les belles chasses de Guyse [— de Maximiiien]."

Patronen „cortlinghe in Hollandt in den Haghe gebracht bij zijn Excellentie Graef Maurus, sesthien stucken."

') A. Wouters: Bernard d'Orley, sa familie et son oeuvre. Brux. 1881.