is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders, in St. Maartenskerk te Kortrijk. Waarschijnlijk aldaar gezien.

Sadeler (Johan). [fol. 258a].

* Prenten naar Christofïfel Schwartz. „De Passy daer den Christus .... onder voet oft op der aerden light."

De serie: „Praecipua Passionis D. N. Jesu Christi Mysteria ex Seren. Principis Bavariae Renatae Sacello desumta Pinxit Chr. Schwarz Monach. Joan Sadeler Belga sculpsit Monachi. 15S9."

Sadeler (Raphaël). [fol. 2900].

* Gravure naar het oordeel van Paris van Hans van Aken. (Merlo nu. 157).

Saenredam (Jan).

Behalve gravures naar Italiaansche meesters (fol. iSort):

* [fol. 241a], David en Abigail. naar Lucas van Leiden. B. 109.

* [fol. 277$]. Deugdspiegel, naar Ketel. B. 106.

* [fol. 298^]. Naar Bloemaert. Zonder opgave der onderwerpen (B. 30 naar het schilderijtje in bezit van Razet).

Sammeling (Benjamin), [fol. 242^].

* ,,d' Historie aen den Docksael" in St. Janskerk te Gent. Naar teekeningen van Lucas de Heere.

„Conterfeytselen." Zonder nadere aanduiding.

Schöngauer (Marten). [fol. 208^].

,,Cruys-draginghe." B. 21.

„Dry Coninghen." B. 5.

„Mary-beelden." B. 27—32.

,,Antoni becoringhe." B. 47.

Waarschijnlijk op aanwijzing van Vasari IX p. 260. (Zie bldz. 64).