is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Ruth en Boas (1573).

* „Een Vrouwe leven / met Kerstnacht.

Gesneden door Galle, Coornhert e. a.

* „Eenighe sinnekens van Coornhert, de vier geest-

lijcke Jachten gheheeten." J)

* [fol. 284/1]. Teekeningen, waarnaar Goltzius graveerde.

van der Weyden (Rogier), [fol. 203/' en 2066].

* Groote doeken met ei- en waterverf, „die men ghcbruyckte om Camers mede te behangen / als met Tapijtserije. Van Mander meent eenige dergelijke kamerschutten te Brugge

gezien te hebben. 2)

„Vier historiën / op het ghcrichte oft Justitie. 3) Op t' Raedthuys te Brussel.''

O. a. „daer den ouden Vader te bedde cranck ligghendc / zijnen misdadige soon den hals afsnijdt.... bijtende op zijn tanden / met onghenadighe handen .... recht aen zyn eyghen kindt bedrijft." En „daer den Vader en den soon om t' recht in eeren te houden / beyde elck een ooghe worden uytghesteken."

Bij het bombardement der Franschen in 1695 vernield. Kruisafneming. In O. L. V. kerk te Leuven. Ovci de lotgevallen enz. zie ook onder Molanus, bldz. 122.

Twee mannen op twee ladders laten het lichaam afdalen in een doek. Beneden Josef van Arimathea en de beide Maria's. Maria in zwijm gevallen wordt door Johannis ondersteund.

Thans Madrid, Escuriaal.

De Copie hiervan door Coxie. Zie bldz. 210.

Thans Madrid, Prado, n°. 1818.

Portret van een vorstel ij ke dame.

Willems (zie Marcus Willems.)

van Winghen (Joris), [fol. 264^].

H. Avondmaal. Altaartafel in St. Gudule te Brussel.

1) Rathgeber S. 271.

2) Cf. Vasari XIII p. 14S.

8) Hymans I p. 98 n. 2.