is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Veilingscatalogi:

Veiling Sybrand Feitania 1758 Amsterdam:

„Van Karei Vermandere, n°. 1 tot 12 de Passie, zeer fraay geteekend met Indigo en zommigen met roet: in koper gebracht door J. D. Gheyn." >)

Blijkens aant gekocht door Van Dyck voor ƒ 19.—.

Blijkens de „Notitie der Teekeningen, uit de oudste en latere aanteekeningen, sedert de Jaren 1685 en 1690 tot 1746 opgemaakt door Sybrandt Feitama, (manuscript) bldz. 29 werden ze indertijd (1742) aangekocht voor ƒ 9.—.

Veiling van der Voort 7 April 1614 (Oud Holland III bldz. 194).

„Een bataillie van Carel van Mander" ƒ 221. Id. 15 April 1625 (Oud Holland III bldz. 202).

„De passie van C. Vermander." '1 „De 7 planeten van C. Vermander. ƒ 3.11. (+ De passie van Goltzius). '

Veiling Mr. 'J. J, Cau, 11 Maart 1839 's Graven/iage. 11". 32; De Kruisweg (1592), 76 X 106.

Veiling Schoeffer, 30 Mei 1893.

n • 256; 3 scènes uit den Bijbel, met de pen en gewasschen.

Veiling 11 April 1698, Amsterdam.

nu. 17; De dooping van Christus van Karei Vermander, ƒ 8.—.

Veiling George Bruyn, 16 Maart 1724, Amsterdam.

n'. 95; Een kruysiging Christi, door C. van Mander. Op steen geschildert, ƒ 21.15.

') Zie bldz. 20.