is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

videre licet ex dictae remissionis instrumento, quod sonat ut sequitur:

Philips bider gracien Gods Hertoghe van Bourgoignen, van Lotheringen, van Brabant en van Lymborch, greve van Vlaenderen, van Artois, van Henegouwen, van Holland, van Zeeland en van Namen, markgreve des Heilges Bycs, Heer van Vriesland, van Salins ende van Mechelen, allen denghenen die desen brief selen sien, of horen lesen saluyt. Want onse geminde in Gode die Prior ende Convent ons godshuis vande Predikeren in onse stad van den Bosch, ons hebben doen thoenen, hoe dat men in onsen Chynsboeken bevyndt, dat sy van den gronde, dair haer doester op steet, milten bivanghe dair toe behoerende, ons jairlycs sculdich syn, ierst 19 sc. twe penninghe ende een oert, item van den erve wile Goerts Sceynel over d'waeter 11 penningen en twe dordendeel; ende van de erve wilen Ghysbrechts Bullinc 9 penningen, gedragende 't samen 't sommen van 20 schillings, 11 d. den ouden gr. voir 9 penninge gerekent; welken chyns men hen tiden onser Vorouderen, wijlen Hertoghen van Brabant saligher gedachten, van over al so vele jaren, dat niemanden eir gedenckt van de contrarie, altydt om Go Is Wille heeft verlaten, sonder dien van hen te heysschen, of te nemen, sonder nu onlangs dat onse Rentmeester van den Bosch dien, mitten afterstelle dair af onbetaelt uut staende, van hen heeft willen hebben; ons oitmoidelic biddende, dat wy. aensiende dat sy arme lude syn. die niet propers en hebben, mer van der aelmoessen moeten leven, ende dat sy oic den voirscr. chyns in langen (LXI1I) jaren nyet betaelt en hebben, hen dien tewigen dagen quytscelden willen, ende verlaten vanden afterstelle voirscr., ollereiide liberalic ende mit hoeren vryen eigene wille boven die godlyke diensten, die sy voir die sielen onser voirscr Voroudere sculdich syn te doen, alsoe lange als wy dese werelt leven selen, alle jaer opten dach dat wy over Heer ende Prince ons lants van Brabant in onse Stat van

7