is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loeven worden ontfangen; te weten opten vyfsten dach van October, in hoerre kerken, eene misse te singen vanden Heiligen Geest, voir die salicheit van ons, onser liever Gesellynne de Hertoghinne, ende onsen gemeynen landen ; ende dat sy in die Stat van denselven Missen, nadat wy bi der gehenckenissen Gods, van liven ter dood selen wesen, comen opten dach van onsen versceiden onse jaiigetide ewelic ende emmermeer in hoerre voirscr. kerken feestelic doen selen; te weten des Avonts dair te voren mit gesonghen Vigiliën, ende des daigs mit commendacien ende eenre gesonghender Missen van Requiem; offerende liberalic, als voir, ons hier af te geven hoer open besegelde brieve; soe doen wy te weten, dat wy om 't oitmoidich beden van den voirscr. Prior en convent, ende opdat wy de voirscr. ende alle andere godliker diensten, die men in hoerren voirscr. godshuyse begaende is, deylagtich moigen werden, hebben hen, ende hoeren nacomelingen puerlic, ende om Gods Wille quvtgesconden, ende voir ons, onsen erven ende nacomelingen, Hertogen en Hertogynnen van Brabant, schelden quyt mit desen brieve ewelic ende emmermeer den voirscr. chyns van 20 sc. 11 den, mit alle den afterstelle daer af ombetaald wtstaende; willende dat sy voirtaen ongehouden syn dien in ennigen toecomende tiden ons, of onsen nacomelingen, te betalen in enniger manieren. Ontbiedende dair om, ende bevelen onzen voirscr. Rentmeester van den Bosch, ende denghenen, die na hem onse Rentmeester aldair, indertyt selen wesen, dat sy den voirscr. Prior ende Convent, ende hoerre nacomelingen voirtaen ongemoyt laten van den voirscr. erfchynse van 20 sc. 11 penningen, mit alle afterstelle voirscr, sonder die van te hevsschen, of te nemen in enniger manieren, ende des niet en laten; want wy willen dat sy overbrengende ierstwerve alleen van desen brieve Vidimus onder segel autentike of copie daer af, opten camern van onse rekeningen te Bruessel, of by eenigen van onsen secretarissen gecollationeert, ende geteykent, mitten brieven