is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boerte verleende, <iie te live bleef, totter tyt toe dat dieselve gebuerte van sinen live voert wittige geboerte hadde, in dien gevalle wil ick alle dit testament, ntersten wille ende alle dese ordinancien van gheenden werden te sine, uutgenomen die choer van mynen graft, ende een betamelyck uutvaert ende jaergetyden. Item op dit voirscr. testament, utersten wille ende ordinancien met myns selfs hant bescreven, met allen den clausulen ende puncten daer synde, ende op enen jegelicken van ben, alst alregevuechlyxte ende orberlixte is, beghere ick instrumenten, ende scepenenbrieven ghemaeckt. ende een jegelycken diet aengaet, off gaen mochte biernamaels, een instrument o(Tscepenenbrieven alT gegeven te werden, inder besten formen ende vaster manieren, die daer op dyenen mach in 't recht, off anders voer minen gbenedighen Leenheeren, voir allen anderen heren ende riebteren, ghestelycken ende werlicken, ende anderen goede manieren, ter eere Goeds, ende ten oirbaer ende ter vercleernissen allen der gheender. die hier buvten op genoempt syn. Gegeven in de Stadt van den Rossche. in den omganck oft pande van der Mynderbruederen, de Gheel et Noeden. ') Datum undecima Martii, sabbatho post Oculi, anno etc. quinquagesimo septimo.

Gum autem post mortem praefati Domini ac ejus conjugis Nobilis Domicellae Herbrech. filiae Praenobilis Domini Theodorici de Bronchorst, domini de Batenborch, quae circa annum 1502 diem clausit extremum, vasa illa argentea de quibus in superiori testamento, desiderarentur, utpote per ipsum testatorem consumta et alienata, neque ab haeredibus praefati comitis aequivalens obtinere possent hujus monasterii patres, post litem agitatam obtinuerunt ab lllustrissimo et Reverendissimo Domino Joanne de Hornes, Episcopo Leodiensi anno 1504 moderationem onerum, vi praetactae ultimae voluntatis conventui impositorum. in hunc modum :

»Imprimis videlicet fient et celebrabuntur in ecclesia prae-

1) Vermoedelijk namen der schepenen.