is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item '2 Hollantsche leeuwen van Dirck Poerters memoria des Woensdaghes nae dertiendach.

Item een dordendele van enen Wilhelmussche Hollantsche scilde van den memorien, die Lvsbet Jan Persyns ghemaect heeft. Daer sal die persoen den coster af uytreyken V stuv.

Item V st. van Claes Gouden soens dochter memorie, des Woensdachs voer Meydach.

Item X stuv. van de memorie, die joncfr. Dirc Kuysts wijf ghemaect heeft des anderen daghes nae onser Vrouwedach assumptio.

Item 5 stuv. van Aleit Lyonys wijf memorie des 4en daghes in Merte. Item 5 stuv. van den pont, dat Lysbet Cuypers besette op Bamis.

Item een half liber van de memorien, die Heylwich Jans Liesgreven dochter ende Lijsbet hoer suster gemaect hebben des Woensdachs voer Sente Peters ad Cathedram.

Item enen Wilh. Holl. scilt van Jans memorie van Honynghen.