is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Do familie Pullen.

Aan hot slot van de aanteekeningen in het Missale staat nog het volgende over de familie Pullen:

Dit boek naegezien van Johan Pullen, sijnde een soon van Hendrik Barentse Pullen, die schout van Wyk is; die sijn vader hiet Bernert Gijsbertse en die sijn vader hiet Gijsbert Hendrikse Pullen en voorder bevindende nader schrift en dien schout Pullen hier vooren genoemt sijn huysvrouwe hiet Anneken Jansdr van Ryswyk, die haar vader hiet Jan Otto van Ryswyk ende voorders te bevinden nade oude brieven, dat den Ceyser Otto hare voorouders is geweest, zijnde Ridder en Adel.

17 —|— 'Üt>.

Hendrik Pullen.

Gijsbert Pullen. Otto v. Rijswijk.

Bernard Pullen. Jan Otto v. Rijswijk.

/N

Hendrik Pullen, schout van Wijk X Anneke Jansdr v. Rijswijk.

, , , V

Johan Pullen 170(3.