is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zamen ten overstaan van schepenen van Gorinchem 24 April 1530.

VI. Mr. Arent Spiering van Aalburg werd in 1502 bij overgifte van zijn oom Robbrecht Jacobsz. beleend met de Koewaard, gelegen in de Maas voor Herpt. Hij zegelde in 1510 als leenman der grafelijkheid van Holland, was schepen te Heusden in 1519, '22 en '23 en trouwde met Elisabeth van Eetroy 1). die waarschijnlijk vroeger gehuwd was geweest met Arent van Malsen 2) en tusschen 1532en'37 als weduwe van Mr. Arent Spiering overleed.

Zij hadden twee zoons:

1. Mr. Frans Spiering van Aalburg, priester en kanunnik te Heusden, was volgens Schutjes van 1560—'68 deken van het kapittel aldaar. Hij was uitvoerder van het testament van zijn neef. den Heusdenschen drossaard Hugo Spiering van Aalburg, en overleed omstreeks 1577 3).

2. Arent Spiering van Aalburg, schepen (1537, '43), thesau-

1) Zie N°. 306 van den Catalogus der Oorkonden berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van K. en VV. in Noord-Brabant.

2) Elisabeth's zoon, de kanunnik Mr. Frans Spiering, erfde van zijn broeder Klaas van Malsen. Deze Klaas, die kastelein was op het kasteel van Bokhoven en gehuwd was met Ida van den Aelsvoirt, wordt o. a. in Anspach's »De Heerschap Malsen" een zoon genoemd vari Heer Arent van Malsen, Bidder, en Ermgard Sloesen. Daar het nu vaststaat, dat Ermgard Sloesen niet de moeder was van Mr. Frans Spiering, moet wel worden aangenomen, dat Arent van Malsen tweemaal gehuwd is geweest, eerst met Ermgard Sloesen — uit welk huwelijk Robbert van Malsen geboren werd, de stamvader der Heeren van Tilburg — en daarna met Elisabeth van Eetroy. Klaas van Malsen was in "1536 voogd van de kinderen van Steven Volkier en Catharina Spiering, hierboven genoemd.

3) Als erfgenamen van hun oom Mr. Frans Spiering van Aalburg worden vermeld Anna, weduwe van Hendrik van Oudheusden, en Floris van Grevenbroeck. Het woord »oom" schijnt men hier niet te letterlijk te moeten opvatten : de weduwe van Hendrik van Oudheusden en de moeder van Floris van Grevenbroeck waren zusters van Saaiken Volkier, die met Mr. Frans' broeder Arent gehuwd was geweest, en kleindochters van Catharina Spiering.