is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schepen en raad van 's Heiiogenbosch, zoon van Wouter de Jeger en Heilwig Raessen. Zij overleed 26 Dec. 1618, hij 5 Dec. 1624. De zerk, die hun beider gebeente dekte, ligt nog in de St. Janskerk te ?s Hertogenbosch en is versierd met hunne wapens en acht kwartieren: 1)

de Jeger Spiering

Raessen van der Linden

Stradio Monix

Hornkens Vlierden

3. Beatrix Spiering van Well, die trouwde met Charles van der Vorst, raadsheer in den raad van Brabant.

Illter. Arent Spiering van Well, derde zoon van Willem en Margriet van Poelgeest, wordt vermeld in 1538. Volgens het meergenoemde handschrift van Baron van Spaen zou hij edelman van den Heer van Berlaymont zijn geweest en in 1562 zijn overleden. Hij zou gehuwd zijn geweest met eene staatsjuffer van de Vrouwe van Berlaymont en was de vader van:

IV. Jacques Spiering van Well, Heer van la Cauchie, enz. Te zijnen verzoeke verklaarden Gerard van Poelgeest, Jan van Duvenvoirde (-J- 1610) en Joost van Giessen, de laatste als ambtman van Bommel, Bommeler- en Tielerwaard, dat hij was »gentilhomme issu d'ancienne noblesse militaire, sans bastardise, bourgeoisie ou villainie aucune" 2). Hij woonde toen te Doornik en is waarschijnlijk gehuwd geweest met Marguerite de Lannog, die in 15U0 overleed. Hem houd ik voor den vader van:

V. Arent Spiering van Well, gehuwd met Louisede Thiennes,

Isabelle Hondekoeter. Naar aanleiding van eerstgenoemde zij er op gewezen, dat reeds in 1524 Aart Spiering van Driel, oudste zoon van Johan Spiering, blijkens het Zoelensche leenregister een tiend overdroeg aan zijne zuster Margriet.

1) Zie de afbeelding van deze zerk in Taxandria, jaarg. 1890, tegenover blz. 241.

2) Vgl. De Narorscher, jaarg. 1902, blz. 137.