is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Luitgard Spiering, die trouwde met Paulus van Eesscheren en met hem vermeld wordt in 1529.

VI. Klaas Spiering was schepen te 's Hertogenbosch in 1514 en '18 en komt nog in 1553 als raadsheer der stad voor. Hij woonde op den Kleinen Ruwenberg te St. Michielsgestel en overleed, blijkens het sterfregister der 111. L. Vrouwe Broederschap, den 24sten October 1562. Reeds in 1509 was hij gehuwd met Mechleld Monix, dochter van Arent Monix Marlenszoon en Mechleld Monix Jansdochter. Zij stierf 9 September 1525 en werd in de parochiekerk van St. Michielsgestel begraven.

Uit dit huwelijk vijf kinderen :

1. Christoffel Spiering, die volgt onder VII.

2. Jan Spiering.

3. Arent Spiering.

4. Anthonis Spiering, die de priesterwijding ontving en o.a. in 1557 vermeld wordt.

5. Sophia Spiering, die reeds in 1541 gehuwd was met Goyart van Erp.

VII. Christoffel Spiering was schepen van 's Hertogenbosch in 1565 en is misschien dezelfde, die in 1570 en volgende jaren wordt vermeld als drossaard van ter Leede. Hij trouwde met Margriet Coenen, dochter van Christiaan Coenen van Zegenwerp, schout van Kempenland, en Mechteldvan Campen.

Zij waren de ouders van:

1. Mechteld Spieriyig, die trouwde ract Gerrit toe Boecop, wien zij den Kleinen Ruwenberg ten huwelijk bracht. Hij was een zoon van Amt toe Boecop en Margriet van Oldenbarnevelt. Zij overleed hoogbejaard op 4 November 1652 en werd te St. Michielsgestel begraven 1).

1) Vgl. omtrent de Spieringen van den Kleinen Ruwenberg het artikel van Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt over »de Ruwenbergen" in Taxandria, jaarg. 1900, blz. 167.

8