is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

807. 1861—1870.

308. 187*1—1875.

309. 1876 — 1881.

310 —323. 1882—1895. Ieder jaar i pak.

324. Verordeningen, ordonnantiën, reglementen, instructiën. 1803—1894.

1 pak.

325—326. Register van verordeningen, instructiën enz. 1874—1894.

2 deelen.

325. 187 1 —1889 November 7.

326. 1889 Xovember 22—1894.

c. Akten.

327. Verzameling „Diverse Akten". 1836—1894.

33 dossiers in doos.

N.B. Tot deze verzameling behooren: Akten van koop, erfpacht, huur enz.

Ten dienste der Rotterdamsche gemeente-administratie is op deze akten een alphabetische index gemaakt.

328. Akten van aanbestedingen, verpachtingen, verhuringen enz. 1824—1879.

1 band.

N.B. De nummers der akten verwijzen naar het Repertorium. (Inventaris n°. 331).

329. Akten van aanbestedingen, verpachtingen, verhuringen enz. 1879 1895; en Register der besluiten ^van Burgemeester en Wet-