is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

114. Specifieke rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur. 1859—1872.

1 pak.

115 116. Machtigingen tot verstrekking van onderstand. 1859—1870.

1 deel, 1 pak.

115. 1859—1866.

116 1867—1S70 (pak).

117. Verslagen en staten betreffende het armwezen. 1857—1873.

1 pak.

118. Stukken betretfende contributiën ten behoeve der groote armen van Katendrecht en Charlois. 1805—1806.

1 dossier.

11. Nijverheid.

119. Stukken betreffende het wagenveer. 1795— 1826.

1 bundel.

120. Stukken betreffende den stoombootdienst van Charlois op Rotterdam. 1869.

1 dossier.

IV. ARCHIEF VAN DEN BURGERLIJKEN STAND.

121. Register van huwelijken, voltrokken ten overstaan der Municipaliteit. 1795—1811.

1 deel.