is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inventaris.

A. ARCHIEVEN DER HEEREN VAN RUINEN. I. Stukken van algemeenen aard.

1. Brieven door W. A. markies van Honsbroeck en zijn „secretaire" ontvangen van H. Olffen en B. Kiers, resp. schulte van Ruinen en land schrijver van Drente, over de regeling van zaken bij zijn optreden als heer van Ruinen. Met een minuteel antwoord. 27 October 1703—1704 Februari 3,

1 omslag.

2. Brieven door of namens den drost van Drente, als leendrager der heerlijkheid Ruinen, ontvangen van H. W. Camerlingh en J. Kijmmel, resp. schulte van Ruinen en landschrijver van Drente, voornamelijk over de regeling van zaken bij zijn optreden q. q. als heer van Ruinen. Met een minuteel antwoord. 25 April 1767— 1770 November 24.

1 omslag.

II. Stukken betreffende de ontvangst in leen van de heerlijkheid Ruinen.

3. Acte van beleening van Henrick van Musster door den bisschop van Utrecht met de heerlijkheid Ruinen. 1478.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 6.

4. Afschriften van posten uit bisschoppelijke leenregisters der 15de eeuw betreffende de beleening van Aernt Huys en Johanna van Runen, vrouw eerst van Berent van Munster later van Rolof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, c. 1600.

1 stuk.

NB. Onder de posten komt voor eene acte d.d. 1465 betreffende eene tweede beleening van Johakna, zie regest N°. 4,