is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het stuk bevat 2 apostillen: a. bevel van den heer van Ruinen om 't stuk aan de keuters te beteekenen; en b. verklaring dier beteekening.

c. Stukken betreffende den bouw eener school te Ruinen.

131. Stukken betreffende den bouw eener nieuwe school te Ruinen op kosten van den heer van Ruinen Wirich van Bernsaw tot Bellinghaven en Mantgem. 1645—1648.

1 omslag.

d. Stukken betreffende het schoolmeesters-tractement te Ruinen.

132. Stukken betreffende de vernietiging door den heer van Ruinen Wijrich van Bernsou en door Drost en Gedeputeerden van de verhuring der pastoriegoederen van Ruinen door den predikant Johannes Rusius aan Ahrent Geers. 1637.

1 omslag.

NB. Ruaius had de goederen verhuurd tegen betaling van 500 gld. 's jaars aan den predikant en uitkeering aan den schoolmeester van diens tractement.

133. Stukken betreffende de medewerking van den heer van Ruinen Wirich van Bernsaw ter oplossing van 't geschil tusschen den schoolmeester Arent Wilms met de ingezetenen en den predikant Johannes Rusius over de weigering van den laatste, den schoolmeester diens tractement uit te keeren. 1637— 1640.

1 omslag.

NB. Hierbij afschrift van een besluit van Drost en Gedeputeerden d.d. 11 Dec. 1630, waarbij zij het schoolmeestersambt te Ruinen confereeren aan Beknabdüs Blanckebyll, misschien voor deze kwestie vervaardigd.

134. Stukken betreffende de medewerking van den heer van Ruinen Wirich van Bernsaw ter oplossing van't geschil tusschen den schoolmeester Arent Wilms met de ingezetenen en den predikant Johannes Rusius over de weigering van den laatste,