is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157. Verklaringen van Rychakdt Ketel en .T. Struuck Steenfsargen omtrent hunne bereidwilligheid, te geschikter tijd acten af te geven van een op verzoek van den heer van Ruinen gelegd arrest en van den termijn van betaling aan dien heer van kooppenningen spruitende uit een gerechtelijken verkoop. 1646.

1 stuk.

NB. R. Ketel was in 1646 schulte te Diever-Wapserveen, J. Struuck Steenbargen schulte te Havelte.

Wellicht betroffen beide verklaringen éénzelfde zaak.

Het blijkt niet, of de heer hier in kwaliteit of als particulier optrad.

158. Stukken betreffende processen, behandeld voor 't landrecht in de heerlijkheid Ruinen 1739, 1751.

2 dossiers.

NB. Aanwezig zijn :

a. processtukken in zake Willem van Leemel te Meppel tegen Derk Cock te Ruinerwold, over schadevergoeding wegens verwonding, 1739;

NB. De stukken zijn resp. gemerkt : in dorso „n". 1" en in margine „L."; in margine „O"; en in margine „V". Volgens aanteekening van den rijksarchivaris Mr. Gratama zijn ze afkomstig van de arrondissements-rechtbank te Assen.

Vergelijk 't protocol van het landrecht (Inv. N°. 156) dl. 1. bladz. 186 en 239.

b. processtukken in zake Jan Jacobs tegen Wii.lem Geerts te Ruinerwold over opzegging der huur van een huis c. a. te Ruinerwold, 1751;

NB. Volgens aanteekening van den rijksarchivaris Mr.Gratama zijn de stukken afkomstig uit verzameling N°. 7 (Mrs. J W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden). Zij behooren echter blijkens de aanteekening van den gerichtschrijver op de

stukken: „Geëxhibeert C. W. Ellents", tot het archief der

heerlijkheid.

Vergelijk 't protocol van het landrecht (Inv. N°. 155) dl. 1. bladz. 372.

159. Afschrift van informatiën, op 9 Augustus 1777 ingewonnen door den gerichtschrijver van Ruinen, omtrent het zich ophouden van Lumme Jans in de heerlijkheid. 1777.

1 stuk.

NB. Lumme Jans was op 23 Oct. 1773 voor den tijd van 10