is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regesten lijst.

1. 1B53, October 31.

Johan van Welevelde verklaart ontvangen te hebben van Johan van Rvne „in broder-scedinghe unde in denstmanne-stat" den hof te Welevelde, dat Luttike Huiscore, dat Storkeslo, 1t huis tor Beke, 't huis tor Hare, 't goed to Bertoldinch en dat Velthus te Hertmen, alles in 't kerspel Borghvnden; te verheergewaden met 3 ponden en door hem en zijne erfgenamen van J. v. R. en diens erfgenamen steeds volgens genoemd recht te houden.

Ghegeven int jar unses Heren dusent drehundert dree unde viftich up Alle Godes Hylighen avende.

Oorspr. (Inv. N°. 68). Het zegel is verloren.

2. 1375, November 11.

Johan heer van Runen ridder draagt over aan zijne vrouw Z weder „alle onse levendighe roerende have, al unse cleynhede „ende goed, dat die scheere bygaen hevet, alle onse silverwerc „ende vate dat sy van golde ofte van silver, ende voert al „onse reedscap, huesraed ende al onse goed alsoe als dat ghe„leghen is ten Oeldenhoue."

Met medebezegeling door Roelof van Steenwiich ambtman van Drenthe, Johan die Vos van Steenwiich en Ghert Güedesing.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent dreehondert viif ende seventich op sente Martiins dach in den wiinter.

Oorspr. (Inv. N°. 147). Met 4 min of meer geschonden zegels in groene was.

3. 1465, Maart 10 ').

Roloff van Laer heer te Ruynen en Johanna vrouwe van

») Weidenbach en Grotefend vermelden i. v. „Sonntag" Invocavit als den eersten Zondag in de vasten; Keminiscere is dus naar analogie de tweede.