is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Camerlingh schulte van Ruinen machtigde om: 1. namens hem van den drost van Coevorden en van Drenthe A. C rijksgraaf van Heiden heer van Laarwout, als namens Drente leendrager van de heerlijkheid Ruinen, beleening te verzoeken met een botertiend van 39 „land-vierendeel" boter op Staphorst en (in 't) Bullinger slag, waarmede hij op 24 Maart 1764 werd beleend ; — en 2. daarvoor hulde te doen.

In Ruinen, den 9den Junij 1700 negen en sestig.

Oorspr. (Inv. N°. 88) op papier; met opgedrukte zegels in rood lak van en onderteekening door de leenmannen.

53. 1769, Augustus 7.

Jan ten Cate jANsoon en Thomas ten Cate leenmannen oorkonden. dat Oortmar ten (Cate) te Almeloo Jan Frederik Hein richter der heerlijkheid Almeloo machtigde om. 1. namens hem van den landdrost van Drenthe graaf van Heijden, als namens Drente leendrager der heerlijkheid Ruinen, beleening te verzoeken met het erf Holscher in de marke van Senderen, onder 't gericht van Borne, waarmede hij op 25 Maart 1764 werd beleend; — en 2. daarvoor hulde te doen.

Actum Almeloo, den 7den Augusti 1769

Oorspr (Inv. X°. 85) op papier; met opgedrukte zegels in rood (Th.t. C.) en zwart lak van en onderteekening door de leenmannen en den lastgever.

54. 1769, Augustus 7.

Jan ten Cate JANsoon en Thomas ten Cate leenmannen oorkonden, dat Gerrit Koster EGB.zoon te Almeloo Jan Frederik Hein, richter der heerlijkheid Almeloo, machtigde om namens hem van den landdrost van Drenthe graaf van Heijden, als namens Drente leendrager der heerlijkheid Ruinen, beleening te'verzoeken met het erf 't Storksel in 't gericht van Borne, waarmede hij op den 24 December 1759 werd beleend; — en 2. om daarvoor hulde te doen

Actum Almeloo, den 7den Augusti 1769.

Oorspr. (Inv. N°. 86) op papier; met opgedrukte zegels (als N°. 53) van en onderteekening door de leenmannen en den lastgever.

55. 1769, Augustus 7.

Jan ten Cate JANsoon en Thomas ten Cate leenmannen oorkonden, dat Gabriel ten Cate te Almeloo Jan Frederik Hein,