is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15), 1551 (K. 16), 1557 (R. 17), 1568 (I. 28), 1573 (Aanh. 94*»*), 1575 (I. 30), 1576 (Aanh. 94**** en noot), 1578 (I. 148), 1584

(I. 124), 1591 (I. 11), 1594 (I. 12»), 13), 1599 (I. 21, 22), c. 1600? (I. 149), 1600 (I. 23, 123), 1601 (I. 1202)), overleden 1603 (R. 18); — (Henriek'saooM)! 1603 (I. 6, R. 18), 1604-'16 (1.34), 1608 (1. 25), 1611 — '21 (I. 14')), 1614 (I. 38), 1615(1. 15 ')), 1616 —'20 (1. 18), 1618 (I. 151 ')), 1618 '21? (I. 32), 1619 (I. 151 noot), 1623 (I. 26 noot, 125, 1*26), 1624 (I. 43, 141), 1627 (1. 44), 1628 (I. 40), 1630 (I. 48, 105 ■), 1631 (1. 129).

—, Herman van —, 1551 (R. 16).

—, Johan van —, vóór 1465 (R. 4).

—, Margareta van —, overleden 1646 (I. 7).

—. Roloff van —, ambtman te Coevorden en van Drente, 1509 (R. 9).

— tho Nyenhuiss (to Nijenhuijs),

— —, Hinrich (Henrich) van —, 1576 (Aanh. 94**** en noot).

, Jost (Joost) van —, 1576

(t. z. pi.).

— —, Wessel van —, 1576 (t. z. pl.).

Nassau, Willem prins van Oranje en —, erfstadhouder van Overijsel, 1768 (1. 9 noot, R. 50), 1776 (I. 10 noot, R. 58).

—, Wilhelm Henrik (Hendrick) ') v. M. zu Till.

') v. M. to Till, v. M. to Tyll, tot Till, tot Thijl, tho Till.

prins van Oranje en —, erfstadhouder van Overijsel, 1681 (R. 22, 23).

—, Wilhelm Ludwig graaf te —, stadhouder van Drente, 1599 (I. 21, 22), 1600 (I. 23).

Neander, Deodatus Carolus —, s. theol. cand., schoolmeester (en hulpprediker) te Ruinen, 1646 (I. 135). Nieuburg 'J, hertoy van 1681 (R. 22).

Nyenhuiss (Nijenhuijs), Hinrich (Henrich) van Munster t(h)o —, 1576 (Aanh. 94**** en noot). —, Jost (Joost) van Munster t(h)o —, 1576 (Aanh. 94**** en noot). —, Wessel van Munster t(h)o —,

1576 (Aanh. 94**** en noot). Nijeuwenhuis, Christijaen —, 1756

(R. 39).

Nijlant, 1645 (I. 7 noot).

Nijsingh, L. —, landschapssecretaris van Drente, 1688 (I. 112 noot). Nilandt, Laurentius Teodoor —

1761 (R. 44).

Nilant, G. —, secretaris van ....,

1697 (R. 26).

Noorthuys, Bartelt —, 1771 (I. 146).

Obbendorff (Obbendorp, Obbendorf, Oldendorff), Frants (Frans Kaspar, Frans Caspar Adriaen) graaf van Schellardt toe (tot) —, heer van Ruinen, enz., 1681 (R. 22')), 1697 (I. 58; R. 25, 26,

') Wellicht wordt bedoeld de hertog van Pfalz-Neuburg.

*) Generaal■ wachtmeester van den

keizer en veldmaarschalk van den hertog van Nieuburg.