is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeputeerden.

1. Overijsel:

1904, C. H. A. A. Engelenberg, oud-gedeputeerde, (bladz. 7). Genera ai.s-Majoors. 1756, Albrecht August graaf van IJsenborg en Budingen (R. 38).

Generaals-W achtmeesters. 1. van den keizer:

1681, Frans Kaspar graaf van Schellardt (R. 22).

Gerichtschrijvers.

1. Haffen en Mehr :

1704?, Conrad Engelhardt (1.8 noot; R. 22, 23, 26, 27).

2. Ruinen:

1704—1710, Bernhardit) Kiers

(I. 50 noot, 142).

1710—1725, Antoni Camerling(hï

(I. 50 noot).

1733, Mr. Johan Carsten (I. 50 noot).

1750— 1751, Mr. Coenraad Wolther Ellents (I. 50 noot, 158 noot).

1764—1768, H. W. Cainerlingh

(I. 67 noot, 155 noot). 1776—1779, Mr. C. Kniphorst (I. 143, 144).

Gouverneurs.

1. S teenwij k:

Zie Kolonels.

Graven *).

1. Budingen :

Zie Isenborg.

2. Hoya :

1465, Johan t. H. (R. 4).

') Zuivere familienamen zijn niet opgenomen.

3. Isenborg—Budingen:

1756, Albrecht August v. I.-B. (R. 38—40).

4. Nassau :

1599—1600, Wilhelm Ludwig (1. 21-23).

5. Kerhteren :

1756, Adolph Philip Zeger v. R. (R. 38).

1756, Joan Lodewijk v. R. (R. 38).

6. Tawr :

1605,.... v. T. (R. 19).

Gravinnen ').

1. Megen:

1605, wijlen Maria von Brimeu (R. 19).

Griffiers.

1. staten van Drente:

z.j., wijlen Mr. W. H. Hofstede (bladz. 7).

2. staten van Orerijsel:

1569—1603, Roelinck (I. 6 noot,

29 noot).

Heeren.

1. Batinge:

1756, A. J. H. baron van Heeckeren (I. 75, R. 36, 37, 41).

2. Bellinkhof :

1642, Wijrich van Bernsaw (R. 20).

1687—1697, Frans Gaspar Adriaen graaf van Schellardt (R. 24—271.

1681, wijlen Hendrick Munster Wilhelm vanBernsauw (R. 23).