is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monneke mohlenbergh, de , 1642 (R. 20).

Muggenhuisen (Muggenhuijsen), heer van 1681 (R. 22—24). Munster, 1616 a 1619(1. 19 noot).

Nettelhorst, heer van —, 1756 (I.

75, R. 36, 37, 41).

Nydinck, goed in 't kerspel Norch,

1478 (R. 6).

Nijenhave (de Nyenhoff, Nyenhof, N ijenhof), in de heerlijkheid, 't kerspel en de marke van Ruinen. 1478 (R. 6), 1518 (R. 11), 1548 (I. 53, R. 12), 1600 (1. 123), 1747 (I. 54 noot, c. 1756 (1.54), 1757? (R. 42).

Norch, kerspel —, 1465 (R. 5), 1478

(R. 6).

Nuil, bladz. 3.

Odoorn (Odoren), kerspel —,1697 (1. 8 noot f; R. 25, 27; Aanh. 7* noot).

Oeldenhoue, zie Oldenhave. Oeldinck, goed toe —, in't kerspel

Dalen, 1478 (R. 6). Oesterhesselen, zie Oosterhesselen. Oesterstrate, de —, zie Oosteinde. Oeuerrieste, die —, zie Averreest. Olde-Lanssinck (Oldelansynge, 01delansinge, Oldenlansing), goed in H kerspel Ruinen, 1478 (R. 6), 1520 (Aanh. 4*).

Oldenhave (Oeldenhoue, de Oldenhoff, Oldenhoefe, Oldenhaven, Oldenhauen, Oldenhaue), in 't kers2>el Ruinen,

—, goed 1478 (R. 6), 1697 (R. 26), 1700 (1. 56 noot), 1704 (R. 28), 1769 (I. 83, R. 51).

—, goed of huis? —, 1375 (1. 147,

R. 2), 1520 (Aanh. 4*). —, stadhouder der leenen van —,

1757 (R. 43).

—, huis —, 1550 (R. 14>, 1594 (I. 12), 1645 (R. 21), 1687 (R. 24\ 1697 (R. 25), 1704 (R. 31), 1757? (R. 42), 1757 (R. 43). Oldenlansing, zie Olde-Lanssinck. Oldenzaal (Oldenzael), 1756 (R.

38-40).

Oosterboer, bladz. 3. Oosterhesselen (Hesselen, Oesterhesselen, Oosterhesselte), kerspel —, 1478 (R. 6), 1550 (I. 59, R. 15), 1557 (R. 17), 1757 (R. 43) Oosteinde (de Oesterstrate), in de heerlijkheid Ruinen, 1517 (I. 94), 1517 óf 1518 (R. 10).

Oostering. bladz. 3.

Ophemert, 1578 (I. 148). Oueryssel, zie Overijsel.

Ouermehr, kamp van —, tusschen Maas en Waal, 1605 (I. 150, R. 19).

Ouerreysten, die —, zie Averreest.

Ouvinge, zie Ouinge.

Overijsel (Oueryssel, Over-Issel,

Overijssel, Ouerijsel) —, provincie —, 1669 (I. 46), 1697

(R. 26), 1756 (R, 38). —, kanselier en raden in —, 1568 (I. 28), 1569? (I. 29), 1575 (I. 30).

—, erfstadhouder van —, 1681 (R. 22, 23), 1697 (R. 26), 1768 (I. 9 noot, R. 50), 1776 (I. 10 noot. R. 58).

—, ridderschap en steden (staten) van —, bladz. 4; 1603 (I. 6, R. 18), c. 1616 (I 15 noot),