is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Niet blijkt, waarom hiernaast bestond een tweede protocol (zie N8. 3), waar in beide protocollen gelijksoortige acten worden gevonden. Het 2de protocol is blijkens opschrift aangelegd door den opvolgenden schulte, die echter ook het hier beschreven protocol gebruikte.

3. „Pr(o)decoll. Acten ende annotatien in den gerichte van „Coeuerden voer mij Roelokff Sijnnck scholtes anno 1629."— Protocol van het verhandelde tot de civiele rechtspraak bij schulte en keurnooten of den schulte van Coevorden, tevens register van acten van vrijwillige rechtspraak voor Coevorden en Schoonebeek, gedagteekend dd. 1608 — 1639 November 4 en geregistreerd door den schulte over 9 Mei 1629—1637 Januari 29, 29 Januari en 5 Februari 1638, 21 October en 4 November 1639. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen, bevattende de letters A—L.

1 deel.

NB. Zie de noot bij N°. 2.

De acten dd. 1638 en 1639 zijn ingeschreven op blz. 127 & 128, tusschen andere dd. 1630.

Onbeschreven zijn de bladzijden 9, 11— 15, 18—31, 35—53, 55-67, 69-77, 79- 85, 93, 95, 98-101, 103-111, 113, 117, 120—124, 126, 129, 131—133, 139, 142, 143, 149—153, 160, 172, 173, 175, 181, 183, 185, 187, 193, 195, 196, 255, 297, 299.

4. Protocol van het tot de civiele rechtspraak verhandelde bij schulte en keurnooten of den schulte van Coevorden, tevens register van acten van vrijwillige rechtspraak voor Coevorden en Schoonebeek, gedagteekend dd. 14 Juli 1642 —1656 Juli 28 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

4 deelen.

NB. In het 2de deel is eene acte, volgende op eene dd. 12 Maart 1644, onvolledig.

5. Boek, bevattende:

a. protocol van het tot de civiele rechtspraak verhandelde bij schulte en keurnooten van Coevorden, 5 Januari—5 Septem¬

ber 1670;

b. afschriften van acten van overdracht enz. dd. 1651—1662,