is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1811 Januari 31 en geregistreerd door den schulte over 10 April 1803—1811 Januari 14 (sic).

1 deel.

NB De jongste acte is gedagteekend 31 Januari 1811 en geregistreerd 14 Januari 1811. Moet dit misschien zijn 14 Februari 1811 ?

Zie de noot bij N°. 38.

40. Stukken betreffende de werkzaamheid van den schulte met betrekking tot de vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken 1671 —1810.

1 omslag.

NB. Afkomstig van het hypotheekkantoor.

Hierbij eene vordering en 2 kwijtingen voor particulieren d.d. 1722, 1735 & 1792; en eene verklaring d.d. 1792 van den geauthoriseerden schulte van Dalen en Oosterhesselen, dat in het „schuitprothocol van Oosterhesselen" geene schuld voorkomt ten laste van den gedeputeerde T. Kijmmkll (in dorso ter secretarie van 't landschap gemerkt „geregistreerd").

41. Acten in voogdijzaken, verleden voor den schulte 1744, 1745. Met 2 bewijsstukken, behoorende bii eene voogdiirekening d.d. 28 Maart 1742.

1 omslag

NB. De acten zijn geregistreerd in het eerste voogdijregister vermeld onder N<>. 42 op fol. 367—371, 372, 376—379, 380,381, 400—436; de 2 bewijsstukken behooren tot eene post groot 279—0—12 daarin vermeld op fol. 157.

Afkomstig uit het voogdijregister.

42. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 9 Mei 1724— 1746 Juli 6 en 26 April 1788—1811 Februari 1 en geregistreerd door den schulte over 7 September 1725 (?)—1746 Juli 6 en 26 April 1788—1811 Februari 8. Met alphabetischen index in het 2de deel.

2 deelen.

NB. Misschien is het lst« deel (1724 -1746) in gebruik genomen in 1725: voorin ligt een brief d.d. 7 September 1725 van den boekhandelaar J. Lknsink te Meppel, waarbij hij den schulte toezendt een „protocol a 6 boeken papier met een alphabet".