is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55. „Prothocol van contentieuse zaken, staande ter beslissing „van de lage bank, begind primo Jan. 1803. Sleen". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 30 Juni en 2 Juli 1808 en geregistreerd door den schulte op diezelfde data. Met inhoudsopgave.

1 deel.

5tt. „Prothocol van executiën en distractiën, begind primo „Januari 1803, voor Zweelo en Sleen, N°. 3". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 15 Augustus 18Ü3 —1809 Mei 8 en geregistreerd door den schulte over 16 Augustus 1803- 1809 Mei 8. Met inhoudsopgave-

1 deel.

57. Stukken betreffende den gerechtelijken verkoop van roerende goederen behoorende aan personen in het schuitambt, 1804, 1807.

1 omslag.

NB. Een stuk d.d. 1804 draagt aanteekening van registratie in 1808 in het thans verloren register der ter leen gegeven goederen.

Hierbij een lijst van vorderingen ten laste van den schulte met opgeschreven kwijtingen door 2 belanghebbenden, 1804.

58 Brieven aan den schulte betreffende diens werkzaamheden met betrekking tot de vrijwillige rechtspraak. 1806, 1807.

1 omslag.

NB. Voor in den omslag ligt eene nota van den schulte omtrent van den ontvanger der 30ste en 405te penningen voor overgezonden uittreksels te vorderen gelden over 1804/5.

59. Minuten van 2 acten van overdracht van onroerend goed gelegen te Erm (onder Sleen), verleden voor den schulte. 13 Mei 1808.

1 omslag

©O. Minuten van acten van overdracht van onroerend goed verleden voor den schulte (genummerd Nos 1—19). 17 Juni 1808—1810