is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77. „Prothocol van contentieuse zaken staande ter beslissing „van de lage bank. 1803. I". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 29 Januari 1803—1810 Maart 8 en geregistreerd door den schulte over 29 Januari 1803—1810 Maart 11. Met alphabetischen index-

1 deel.

78. „Prothocol van executiën en distractiën. 1803". — Register van het verhandelde bij'schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 11 September 1804—1809 October 7 en geregistreerd door den schulte over 15 September 1804 1809 October 11.

1 deel.

79. „Minuten van transporten" van onroerende goederen verleden voor den schulte (gemerkt A. — C. en N°s. I — 25). 13 September 1808—1810 December 28. Met alphabetischen index op de voornamen der koopers.

I portefeuille. •

NB. Het nummer 32 komt 2 maal voor.

8©. „Minuten van obligatiën", verleden voor den schulte (genummerd N08. 1-6). 26 Maart - 27 Augustus 1810. Met alphabetischen index op de voornamen der schuldenaars.

1 omslag.

81. „Minuten van testamenten", verleden voor den schulte (genummerd N°s. 1-13; met lijst). 4 Mei 1809—1810 October 30.

1 portefeuille.

82. Minuten van acten van volmacht en staat verleden voor den schulte (genummerd Nos. 1—11). 9 November 1809 1811 Februari 21.

1 portefeuille.

83. „Algemeen prothocol van vrijwillige zaken, 1803. I". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend dd. 13 September 1798—1808 September 26 en geregistreerd door den schulte over 21 Januari 1803—1808 September 27.

1 deel.