is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9tt. „Lijste der kinderen, welke onder voogdij zijn, met „expressie van den ouderdom der pupillen en namen der hoofden medemombaren van dien; volgens aanteekening der protho„collen van den (jare) 1772 af aan opgemaakt" door den schulte, ingevolge publicatie van Gecommitteerde Representanten d.d. 21 November 1796 en ingezonden bij den etstoel op 12 Juni 1797; met eene „Memorie, welke pupillaire contracten ter approbatie „zullen moeten worden ingezonden", over 18 Januari 1799—1800 Mei 10.

1 omslag.

97. Protocol der aangiften in de belastingen van de 308tu en 408te penningen wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 4 Januari 1803— 1806 Maart 31.

1 deel.

NB. Het boek draagt tot binnentitel: „Prothocol van aangaven „der vrijwillige verkopingen des schultampts Zuidwolde, Hooge„veen, Pesse en Pesserveld, op den 28 December 1802 door de „schultes M. Schukking aangelegt".

Zie voor de aangiften in den 40sterl penning over 1807—1811 N°i 101.

98 „Prothocol van contentieuse zaaken. Hoogeveen".— „Pro„thocol van contentieuse zaaken staande ter beslissing van de „lage bank des schuldampts (sic) Zuidwolde, Hogeveen, Pesse en „Pesserveld, op den 28 December 1802 door de schultes M. Schukking „aangelegt" — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt; gedagteekend d.d. 15 Januari 1803—1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met alphabetischen index op de voornamen der schuldenaren.

1 deel.

99. „Prothocol van executiën en distractiën des schuldampts „(sic) Zuidwolde, Hoogeveen, Pesse en Pesserveld, op 28 December „1802 door de schultes M. Schukking aangelegt". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt; gedagteekend d.d. 27 Februari 1802— 1811 Februari 14 en