is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregistreerd door den schulte over 2 Juli 1803—1811 Februari 8 (?).

1 deel.

NB. De laatste acte is d.d. 14 Februari 1811 doch zou geregistreerd zijn op 8 Februari 1811!

IOO. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, (meerendeels schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 29 December 1802—1811 Februari 25 en geregistreerd door den schulte over 30 December 1802—1811 Februari 25. Met alphabetische indices op de voornamen der schuldenaars enz.

2 deelen.

ÏOI. „Hogeveen. Prothocol van ter leen gegeven goederenen „het voedervee, als ook Algemeen prothocol van vrijwillige zaken, „overgangen van eijgendom van onroerende goederen." — Pro„thocol van ter leen gegeven goederen en het voedervee en van „vrijwillige zaken, aangelegd den 28 December 1803 door A. „Meijer schultes."

1 deel.

NB. Dit boek bevat:

1. register van acten van beschikking ten opzichte van roerende goederen en vee, van testamenten waarbij vruchtgebruik wordt toegekend, en van inventarissen van goederen waarvan het gebruik tijdelijk is pfgestaan, gedagteekend d.d. 27 December

1803 1809 Juli 25 en geregistreerd door den schulte over

28 December 1803 —1810 October 18; fol. 1 —15;

NB. Tusschen de acten op fol. 3—6 een request der Joodsche Gemeente van het Hooge- en Echtens- Hogeveen aan het „Departementaal bestuur van het landschap Drenthe", verzoekende approbatie van het bijgevoegd reglement van orde (1806).

2. „registratie van overgangen van eygendom van onroerende „goederen van ultimo Maart 1807 afaan" — 1811 Februari 27, zijnde een protocol van uittreksels uit de acten van overdracht van onroerend goed, fol. 25—50; terwijl op fol. 24 verso een gelijk uittreksel is ingeschreven d.d. 5 Maart 1807.

Zie voor de aangiften in den 40sten penning over 1803—1806 N°. 97.

102. „Hoogeveen en Zuidwolde. Minuten." — Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte. 30 Maart 1808—1811 Februari 26.

3 portefeuilles.