is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl die beide deelen meer liet karakter van protocollen dragen, zijn de beide andere (1671 — 1810) eerder registers.

De acten van overdracht van onroerend goed werden sedert 1803 in hoofdzaak afzonderlijk geregistreerd, zie N°. 112.

Voor de acten in voogdijzaken sedert 1722 zie N°. 113. In deel III (1671 —1804) staat achterin een lijst van de bezittingen van den schulte Albert Nusinöh d.d. 1678 en geheel aan het slot eene alphabetische lijst van „Obligaties, nog openstaande, beginnende met het jaar 1710".

112. „Prothocol van vrijwillige zaken des schultsampts Wester„bork. . . . ". - Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 8 Juli 1803—1810 Maart 19 en geregistreerd door den schulte over dienzellden tijd.

1 deel.

113. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 4 November 1722—1810 December 18 en geregistreerd door den schulte over 4 November 1722—1811 Januari 17 (?). Met indices op de namen der vaders, over wier kinderen voogden zijn gesteld.

2 deelen.

NB. Het lste deel bevat gedeeltelijk oorspronkelijke acten.

De acte d.d. 18 December 1810 is geregistreerd op of na 17 Januari 1811.

114. Acten van aanstelling van schuiten te Westerbork, 9 Februari 1591—1765 Mei 21.

1 stuk en 4 charters.

NB. Uit verzameling N°. 3 (Mr. J. T. Kymmell, te Westerbork).

Zie regest N°. 12.

Aanwezig zijn acten van aanstelling:

d.d. 9 Februari 1591 voor Johan Nijsinck,

d.d. 28 Januari 1642 voor Albert Nysinöhk,

d.d. 24 Maart 1681 voor Ldcas Nysing,

d.d. 17 Maart 1706 voor Henrick Ntsingh,

d.d. 21 Mei 1765 voor Jan Tijmen Nijsinsh.