is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van Kuinerwold hunne functiën zouden blijven waarnemen. Na 't overlijden van den schulte van Diever—Wapserveen trad de vereeniping met Vledder in werking (besluit Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 24 Maart 1803).

175. Acte van approbatie door Gecommitteerde Representanten van het volk van Drente van de aanstelling door de ingezetenen van het kerspel Havelte van Wolter Kymmell tot hunnen schulte. 24 October 1795

1 stuk.

NB. Afkomstig uit verzameling N°. 25 (W. Vedder c. u., te Havelte).

176. Brieven en stukken, ingekomen bij den schulte. '29 October 1796—1802 Januari 17.

1 omslag.

NB. Afkomstig uit verzameling N°. 5 (mej. L. H. Kymmell, te Havelte).

177. Minuteele en geïnsinueerde stukken betreffende de executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van 't schuitambt. December 1795—1796 November 25, (1797?).

1 omslag.

NB. Afkomstig als voren.

178. Minuteele verbalen van den publieken verkoop van roerende en vaste goederen, gelegen in het schuitambt. 6 November 1795—1802 December 18.

1 omslag.

NB. Afkomstig als voren.

179. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, gedagteekend d.d. Mei 1651 —1803 Januari 7 en geregistreerd door den schulte over 4 Januari 1679—1803 Januari 31.

3 deelen.

NB. Deel I is voorzien van eene inhoudsopgave; deelen II en III hebben alphabetische indices op de voornamen der schuldenaren, koopers enz.

180. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 18 April 1716 — 1796 Januari 11 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

7 deelen.