is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den schulte over 2 Mei 1803—1811 Februari 20. Met alphabetischen index op de voornamen der schuldenaren enz.

1 deel.

201. „Algemeen protocol vrijwillige zaken. 1803. A". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels acten van overdracht en testamenten), gedagteekend d.d. 28 Mei 1803—1810 Mei 19 en geregistreerd door den schulte over 31 Mei 1803—1810 Mei 20. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der koopers, schuldenaren enz.

1 deel.

202. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 4 Juli 1807—1811 Januari 12 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met alphabetischen index.

1 deel.

NB. In 1803 is het toen in gebruik zijnde register vervolgd, zie N°. 195.

XX. Schuitambt Dwingelo(-Ruinen).-1802 (en-1811).

NB. Het schuitambt Dwingelo omvatte het kerspel Dwingelo (Dwingelo, Lee en Leerbroek).

Bij besluit van het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 19 November 1802 werd Dwingelo c.a. vereenigd met Ruinen, Ansen en Reebrugge.

203. „Prothocol van uitpandingen". — Register van het verhandelde bij den geauthoriseerden schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van Ruinen, gedagteekend d.d. 21 April 1806 en geregistreerd door den schulte van Dwingelo-Ruinen op dienzelfden dag.

1 deel.

NB. De 4 acten, alle dd. '21 April 1806, betreffen alleen het voormalig schuitambt Ruinen.

204. „Prothocol van executiën en distractiën des scholtampts „Dwingelo en Ruinen, etc."— Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van vast en roerend goed,