is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1714—1779 Juni 5 en geregistreerd door den schulte over 2 Maart 1744—1779 Juni 6. Met alphabetische indices op de voornamen der betrokken personen.

1 deel.

NB. In het eerste gedeelte van het boek zijn geregistreerd alle acten van vrijwillige rechtspraak behalve de schuldbekentenissen (meerendeels acten van overdracht van onroerend goed); voorafgegaan door een alphabetischen index op de voornamen der verkoopers. De registratie dezer soort acten werd na 5 Juni 1779 voortgezet in N°. 249.

Het laatste '/s van het boek is gebruikt voor de registratie der schuldbekentenissen, voorafgegaan door een alphabetischen index op de voornamen der schuldenaars.

De registratie der schuldbekentenissen werd na 10 October 1764 voortgezet in N°. 250.

249. „Vrijwillige zaaken B". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (hoofdzakelijk acten van overdracht van onroerend goed), gedagteekend d d. 14 November 1782—1809 Mei 12 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen.

1 deel.

NB. De acten ouder dan 1782 zijn geregistreerd in N°. 248.

250 „Protocol van rentebrieven. C. Peize". — Register van schuldbekentenissen, gedagteekend d.d. 14 September 1722 —1810 Maart 8 en geregistreerd door den schulte over 1 December 1764—1811 December 24. Met alphabetischen index op de voornamen der schuldenaars.

1 deel.

NB. Vóór 1764 werden deze acten geregistreerd in N°. 248.

251 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 6 October 1770—1810 December 5 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

2 deel en.

232. Commissie van den stadhouder Hendrik Casimir op J. Willinge als schulte. 14 Maart 1695.

1 charter.

NB. Dit stuk van particulieren aard is afkomstig uit het schultengerechtsarchief van Peise.