is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. Dingspel Oostermoer.

XXVII. Schuitambt Anlo-Gieten-Zuidlaren. —*795 en —1811.

NB. Het schuitambt Anlo-Gieten-Zuidlaren omvatte de kerspelen Anlo (Anlo, Annen, Annerveen, Eext, Eexterveen, Anderen, Gasteren, Schipbork), Gieten (Gieten, Gieterveen, Bonnen, Bonnerveen en Veenhof) en Zuidlaren (Zuidlaren, Zuidlaarderveen en Midlaren).

Bij besluit van Representanten d.d. 21 April 1795 werd het schuitambt gesplitst in 3 : 1. Zuidlaren, 2. Gieten en 3. Anlo.

Bij besluit van het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 19 November 1802 werden de 3 schuitambten weder tot één vereenigd ; bij gelijk besluit d.d. 14 December d.a.v. werd echter bepaald, dat de 3 schuiten hunne functiën zouden blijven waarnemen.

260. „Anlo. Prothocol der aangevingen van de collaterale „successiën en vrijwillige verkopingen". — Protocol der aangiften in de belastingen van de 30ste en 40ate penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 27 Maart 1761 — 1794 November 5.

1 deel.

NB. Op folio 1 staan aanteekeningen betreffende posten verrekend op de' rekendagen d.d. 1762, 1766, 1767, 1771 —1773. Op folio 2 een uittreksel uit het reglement d.d. 1788 op „den „ontfangst der collaterale successiën en vrijwillige verkopingen".

Sedert 1780 werden hierin alleen de aangiften van collaterale successiën ingeschreven (zie hierbij N°. 261).

261. „Protocol der 40°. . . . Anlo". —Protocol van aangifteD

6