is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX Schuitambt Zuidlaren. 1795—1811

NB. Het schuitambt Zuidlaren ontstond in 1795 door splitsing van het schultambt Anlo—Gieten—Zuidlaren. Het omvatte Zuidlaren, Zuidlaarderveen en Midlaren.

In 1802 werd het weder met Anlo en Gieten vereenigd tot één schuitambt, doch de toen fungeerende schulte zou zijn ambt blijven waarnemen; welke toestand heeft voortbestaan tot 1811.

284. Protocol der aangiften in de belastingen van de 30steen 40ste penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 31 Augustus 1795—1806 April.

1 deel.

NB. De aangiften van aankoop van vaste goederen zijn aan de keerzijde van 't boek ingeschreven.

285. „Zuidlaren. Prothocol betreffende de overboeking en „registratie van allen overgang van eigendom van onroerende „goederen". 13 Mei 1807—1809 April 18.

1 deel.

286. „Protocol des carspels Zuidlaren van executiën en distrac„tiën. N°. 4".— Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 28 April 1304—1808 Januari 13 en geregistreerd door den schulte over 8 October 1804 — 1808 Januari 13.

1 deel.

287. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte (genummerd Nos. 1—25, met lijst). 18 April 1809— 1810 November 15.

1 portefeuille.

288. „Algemeen protocol van vrijwillige saaken van 't carspel „Zuidlaren".— Register van acten van vrijwillige rechtspraak (met bijna geheele uitzondering van schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 28 Augustus 1798—1810 September 19 en geregistreerd door den schulte over 7 November 1803—1810 September 19.

1 deel.

NB. Slechts 1 schuldbekentenis komt hierin voor.